Landbouw

60 procent is bereid meer te betalen voor vlees en zuivel.
Het probleem is niet schaal, maar intensiteit.
Partijen rechts van het midden denken in dezelfde richting.
Ook VVD'ers en de achterban van Pieter Omtzigt willen een dierwaardige veehouderij.
Dankzij amendementen vanuit Liberaal Groen is de eindversie van het verkiezingsprogramma nog een stukje 'groener'.
Nederland is een van de koplopers, maar om kweekvlees op de markt te brengen is techniek én politieke steun nodig.
'Groene groei' is de rode draad in de aanbevelingen van Liberaal Groen.
Breng kweekvlees op de markt, versoepel de regels voor genetische modificatie en schaf de landbouwsubsidies af.
Via nationale en Europese lobbies financieren Nederlandse veevoerbedrijven en slachthuizen leugens over een concurrent.
BBB zal voor vertraging van het stikstofbeleid zorgen, terwijl snelheid is geboden.
'Rijke visgronden zijn ons afgepakt.'
Grote ketenpartijen steunen de boeren — zolang ze zelf niets in hoeven te leveren.