Klimaat

83 procent steunt de invoering van een kerosinebelasting in Europees verband.
Om te voorkomen dat ondernemers vertrekken, voert minister Rob Jetten onduidelijk beleid.
Eerdere maatregelen leverden niet de benodigde CO₂-reductie op.
Verzet van de bevolking en de oorlog in Oekraïne helpen de Europese klimaatplannen niet.
Een motie van 44 leden kreeg nét geen meerderheid.
De partij hecht normaliter aan internationale afspraken, maar deze keer ging het klimaat voor.
Natuurwetten uit de vorige eeuw houden geothermie en windparken tegen.
Het kabinet bouwt de Noordzee vol met windmolenparken en waterstoffabrieken.
Door de oorlog dringt het besef door dat we niet zo snel van fossiele brandstoffen afkomen.
Tata Steel in IJmuiden wil ‘de waterstofeconomie’ in Nederland ‘in één keer een zet’ geven. Die vrome wens is niet gratis. Het klimaatbeleid van het…
Zijn de inwoners van Wijk aan Zee nu af van het gif en de overlast?
Het is een van de schoonste energiebronnen die we hebben.